POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB  m.poniatowicz@uwb.edu.pl

wtorek 8.15-9.45 pok.107

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje

prof. zw. dr hab. Teresa Mróz

 teresamroz.uwb@gmail.com

czwartek 13.45-15.15

dr Anna Augustyn a.augustyn@uwb.edu.pl

piątek 13.00-14.30

dr Dorota Wyszkowska d.wyszkowska@uwb.edu.pl

piątek 13.00-14.30

dr Joanna Prystrom j.prystrom@uwb.edu.pl

wtorek 9.45-11.15

mgr Ewelina Mielech  e.piekarska@uwb.edu.pl

 

poniedziałek 11.30-13.00

dr Alicja Gołębiowska (umowa - zlecenie) a.golebiowska@uwb.edu.pl

czwartek 13.15-14.45

 

 

Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Natalia Tuchlińska - IV rok  
mgr Małgorzata Roszkowska - IIIrok  
mgr Sebastian Kołtun - II rok