Wejście do systemu

 

Wejście do systemu USOSWeb:

usosweb ikonka mini

 

 

 

Instrukcje

 

INSTRUKCJE:Słownik kodów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku
stosowane w systemie USOS:

 • 02000000  Wydział Biologiczno-Chemiczny,
 • 03000000  Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • 04000000  Wydział Filologiczny
 • 05000000  Historyczno-Socjologiczny
 • 06000000  Matematyki i informatyki
 • 07000000 Wydział Prawa
 • 08000000  Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • 09000000 Wydział Fizyki
 • 10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • 15000000 Centrum Kształcenia NauczycieliSłownik kodów jednostek organizacyjnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania
stosowane w systemie USOS:


 • 03000000 WYDZ Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • 03000100 ZAKL Zakład Ekonometrii i Statystyki
 • 03000200 ZAKL Zakład Informatyki
 • 03000300 ZAKL Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • 03000400 ZAKL Zakład Przedsiębiorczości
 • 03000500 ZAKL Zakład Systemów Ekonomicznych
 • 03000600 ZAKL Zakład Zarządzania
 • 03000700 ZAKL Zakład Zrównoważonego Rozwoju
 • 03000800 ZAKL Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
 • 03000900 BIBL Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
 • 03010000 KAT Katedra Ekonomii Politycznej
 • 03020000 KAT Katedra Finansów i Rachunkowości
 • 03030000 KAT Katedra Historii i Teorii Pieniądza
 • 03040000 KAT Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego
 • 03050000 KAT Katedra Polityki Regionalnej i Gospodarki Przestrzennej


Słownik kodów programów studiów prowadzonych
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania:


 • ZS1Zarządzanie stacjonarne pierwszego stopnia,
 • ES1 Ekonomia stacjonarna pierwszego stopnia,
 • ES1_bsEkonomia stacjonarna pierwszego stopnia bez specjalności

 • ZS2Zarządzanie stacjonarne drugiego stopnia,
 • ES2Ekonomia stacjonarna drugiego stopnia,
 • ES2_bs Ekonomia stacjonarna drugiego stopnia bez specjalności
 • ESJEkonomia stacjonarna studia jednolite magisterskie,


 • ZN1Zarządzanie niestacjonarne pierwszego stopnia,
 • EN1Ekonomia niestacjonarna pierwszego stopnia,
 • EN1_bsEkonomia niestacjonarna pierwszego stopnia bez specjalności

 • ZN2Zarządzanie niestacjonarne drugiego stopnia,
 • EN2 Ekonomia niestacjonarna drugiego stopnia,
 • EN2_bsEkonomia niestacjonarna drugiego stopnia bez specjalności
 • ENJEkonomia niestacjonarnastudia jednolite magisterskie,
Copyright ® 1998-2014 Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkie prawa zastrzeżone.
wykonanie: Piotr Laskowski