POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Prodziekan ds. Studenckich

dr Mariusz Citkowski

Dyżur Dziekański:

 • wtorek 15.30 - 17.00 pok. 107
 • czwartek 9.30 - 11.00 pok. 107

 Dyżur w dniu 08.07.2018 r. (czwartek)  nie odbędzie się z powodu wyjazdu służbowego.

 

Telefon: (85) 745-77-09

 


Nadzorowane kierunki studiów:

 • Ekonomia - stacjonarne I. i II. stopnia
 • Zarządzanie - stacjonarne I. i II. stopnia
 • Ekonomiczno-Prawny - stacjonarne I. i II. stopnia

Obowiązki i zadania:

 • Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów m.in.: skreślenia z listy studentów, kierowanie na powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię.
 • Nadzór nad sprawami socjalnymi studentów (stypendia, domy studenckie).
 • Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału (m.in. opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi itp.).
 • Nadzór i współpraca ze studenckimi kołami naukowymi, wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów, samorządem studenckim.
 • Koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych.
 • Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji procesu kształcenia.
 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji zadań zleconych.
 • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.