POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały zaprasza zainteresowanych pracowników do

uczestnictwa w Okrągłym Stole „"Polityka regionalna: stan, czynniki i trendy rozwojowe", które odbędzie się 21 listopada w Grodnie.

Zgłoszenia przesyłać można do 22 października 2018 r.

Osobą do kontaktu jest Prodziekan Wydziału w Grodnie: dr Svetlana Vitun: e-mail: s.vitun@grsu.by

Szczegóły w załączeniu.

Форма заявки на круглый стол ноябрь 2018

Объявление о круглом столе