POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

WARSZTATY „Krótkie łańcuchy dostaw a opłacalność produkcji ekologicznej”

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw” finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-13/2018) organizuje dla rolników województwa podlaskiego warsztaty nt. „Krótkie łańcuchy dostaw a opłacalność produkcji ekologicznej”.

Warsztaty odbędą się 26 października 2018 r. w Białymstoku, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB przy ul. Warszawskiej 63, w godz. 9.00-17.00.

Rekrutację uczestników prowadzi Podlaska Izba Rolnicza jako partner projektu (tel. 85 6760858; e-mail: bialystok@pirol.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji o warsztatach