POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
 
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Kierownik:
    
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB g.michalczuk@uwb.edu.pl

poniedziałek - godz. 11:30-13:00

 

 
Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje
dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB n.siemieniuk@uwb.edu.pl 

środa - godz. 8:00-9:30

dr Ewa Tokajuk e.tokajuk@uwb.edu.pl

czwartek - godz. 9:45 - 11:15

dr Teresa Mikulska t.mikulska@uwb.edu.pl

  

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko informatyka_studenci@vp.pl

środa - godz. 8:15-9:45

Z wyjątkiem 04.07.2018 r. (środa) - 16:00-17:30 i 12.07.2018 (czwartek) - 8:00-9:30

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk k.grzegorczyk@uwb.edu.pl

               wtorek - godz. 16:00-17:30 

dr Łukasz Siemieniuk l.siemieniuk@uwb.edu.pl 

środa - godz. 11:15-12:45 

mgr Julita Fiedorczuk

fiedorczukjulita@uwb.edu.pl
fiedorczukjulita@wp.pl

wtorek - godz. 9:00-10:30

Od 25.06.2018 r. - urlop

mgr Magdalena Tekień

m.tekien@uwb.edu.pl 
m.tekien@interia.pl

  wtorek - godz. 8:00 - 9:30 
(z wyjątkiem 10.07.2018 - konsultacje z tego dnia zostaną przeniesione na 13.07.2018 na godz. 9:30-11:00)

od 23.07.2018 r. - urlop

mgr Urszula Konarzewska

u.konarzewska@uwb.edu.pl 

wtorek - godz. 8:00 - 9:30 

mgr Adam Gardocki gardockia@wp.pl środa - godz. 13:30 - 15:00 
mgr Magda Wiśniewska-Kuźma m.wisniewska@uwb.edu.pl środa -  godz. 13:00 - 14:30